VERKSAMHET

Dala MP har för tillfället tillgång till skjutbanor i både Borlänge och Säter och vi bedriver organiserade träningar varje vecka.

Du väljer själv om du vill träna själv på föreningens tider på de olika skjutbanorna eller om du vill vara med på det organiserade träningstillfällena.

Som nybörjare utan eget vapen kan du på de organiserade träningstillfällena får du låna av föreningen.

 

Hos oss kan du träna både långhålls-, precisions- och dynamiskt skytte med gevär, enhands- och hagelvapen. Du väljer själv om du endast vill träna eller träna och tävla, dock så uppmuntrar vi tävling då det ger en extra utmaning i ditt skytte och utvecklar dig som skytt.

 

Vår kurs- och utbildningsverksamhet, som i första hand riktar sig våra medlemmar, omfattar både nybörjarkurser och påbyggnadskurser i olika former av/inom skytte, oftast kopplat mot något av de förbund vi är anslutna till.

 

En annan del av vår verksamhet går ut på att skjutinstruktörer i totalförsvaret ska bibehålla och utveckla sin förmåga som skyttar, samt att den civila träningen skall fungera som idébank till tjänsten som instruktör.

 

Något för dig?

﷯ I fältskytte skjuter man på mål på okända avstånd upp till 650 m, skytten bedömer själv avstånd och vindavdrift. Felbedömningar kan resultera i att du missar målet helt och hållet. Du har mellan 35 s upp till 1,5 m på dig att skjuta de 6 skott som man skjuter per station, poänggivande träffar räknas samman per station och summeras sedan som helhet för tävlingens stationer. I fältskytte finns två klasser, gevär och kikarklassen, s.k. kikarfältskytte. I kikarklassen är det tillåtet med kikarsikten.
﷯ Grunden i PRS (Precision Rifle Series) är att det ska vara av praktiskt karaktär och ofta direkt kopplat till olika scenarier där skytten snabbt behöver anpassa sig utifrån yttre förutsättningar. Det är en utmanande form av gevärsskytte på avstånd upp till 1200 m och du hittar inslag i sporten från både fältskytte och dynamiskt skytte.

Dynamiskt skytte

 

 

Dynamiskt skytte, IPSC Pistol, Gevär & Hagel

IPSC (International Practical Shooting Confederation) är allt annat än statiskt.

Grunden i IPSC är värdesättning av precision, kraft och snabbhet där alla tre värderas lika.

- Precision värderas genom poängzoner (A/C/D) i målen.

- Kraft värderas genom bättre poäng i poängzonerna på målen.

Det finns två klasser,

minor med lägre kraft i ammunitionen ger 5/3/2 poäng i zonerna,

major med större kraft i ammunitionen ger 5/4/3 poäng i zonerna.

- Snabbhet värderas genom att poängsumman delas med tiden för att få fram en jämförande ”kvot” (poäng/sekund).

 

Dalarnas Militära & Polisiära Skyttar startades 2017 för i syfte att underlätta för personal inom Försvarsmakten och Polisen att träna och tävla skytte på fritiden. Som medlem hos oss får du tillgång till flera olika skytteformer och skjutbanor samt nöjet att träna med likasinnade.

Pilträdsgatan 6

784 65

Borlänge

info@dala-mp.se

+70-416 31 28

2020 Dalarans Militära och Polisiära skytteförening

VERKSAMHET
﷯ I fältskytte skjuter man på mål på okända avstånd upp till 650 m, skytten bedömer själv avstånd och vindavdrift. Felbedömningar kan resultera i att du missar målet helt och hållet. Du har mellan 35 s upp till 1,5 m på dig att skjuta de 6 skott som man skjuter per station, poänggivande träffar räknas samman per station och summeras sedan som helhet för tävlingens stationer. I fältskytte finns två klasser, gevär och kikarklassen, s.k. kikarfältskytte. I kikarklassen är det tillåtet med kikarsikten.
﷯ Grunden i PRS (Precision Rifle Series) är att det ska vara av praktiskt karaktär och ofta direkt kopplat till olika scenarier där skytten snabbt behöver anpassa sig utifrån yttre förutsättningar. Det är en utmanande form av gevärsskytte på avstånd upp till 1200 m och du hittar inslag i sporten från både fältskytte och dynamiskt skytte.

Dynamiskt skytte

VERKSAMHET
﷯ I fältskytte skjuter man på mål på okända avstånd upp till 650 m, skytten bedömer själv avstånd och vindavdrift. Felbedömningar kan resultera i att du missar målet helt och hållet. Du har mellan 35 s upp till 1,5 m på dig att skjuta de 6 skott som man skjuter per station, poänggivande träffar räknas samman per station och summeras sedan som helhet för tävlingens stationer. I fältskytte finns två klasser, gevär och kikarklassen, s.k. kikarfältskytte. I kikarklassen är det tillåtet med kikarsikten.
﷯ Grunden i PRS (Precision Rifle Series) är att det ska vara av praktiskt karaktär och ofta direkt kopplat till olika scenarier där skytten snabbt behöver anpassa sig utifrån yttre förutsättningar. Det är en utmanande form av gevärsskytte på avstånd upp till 1200 m och du hittar inslag i sporten från både fältskytte och dynamiskt skytte.

Dynamiskt skytte

VERKSAMHET
﷯ Grunden i PRS (Precision Rifle Series) är att det ska vara av praktiskt karaktär och ofta direkt kopplat till olika scenarier där skytten snabbt behöver anpassa sig utifrån yttre förutsättningar. Det är en utmanande form av gevärsskytte på avstånd upp till 1200 m och du hittar inslag i sporten från både fältskytte och dynamiskt skytte.
﷯ I fältskytte skjuter man på mål på okända avstånd upp till 650 m, skytten bedömer själv avstånd och vindavdrift. Felbedömningar kan resultera i att du missar målet helt och hållet. Du har mellan 35 s upp till 1,5 m på dig att skjuta de 6 skott som man skjuter per station, poänggivande träffar räknas samman per station och summeras sedan som helhet för tävlingens stationer. I fältskytte finns två klasser, gevär och kikarklassen, s.k. kikarfältskytte. I kikarklassen är det tillåtet med kikarsikten.

Dynamiskt skytte

VERKSAMHET
﷯ Grunden i PRS (Precision Rifle Series) är att det ska vara av praktiskt karaktär och ofta direkt kopplat till olika scenarier där skytten snabbt behöver anpassa sig utifrån yttre förutsättningar. Det är en utmanande form av gevärsskytte på avstånd upp till 1200 m och du hittar inslag i sporten från både fältskytte och dynamiskt skytte.
﷯ I fältskytte skjuter man på mål på okända avstånd upp till 650 m, skytten bedömer själv avstånd och vindavdrift. Felbedömningar kan resultera i att du missar målet helt och hållet. Du har mellan 35 s upp till 1,5 m på dig att skjuta de 6 skott som man skjuter per station, poänggivande träffar räknas samman per station och summeras sedan som helhet för tävlingens stationer. I fältskytte finns två klasser, gevär och kikarklassen, s.k. kikarfältskytte. I kikarklassen är det tillåtet med kikarsikten.

Dynamiskt skytte

VERKSAMHET
﷯ Grunden i PRS (Precision Rifle Series) är att det ska vara av praktiskt karaktär och ofta direkt kopplat till olika scenarier där skytten snabbt behöver anpassa sig utifrån yttre förutsättningar. Det är en utmanande form av gevärsskytte på avstånd upp till 1200 m och du hittar inslag i sporten från både fältskytte och dynamiskt skytte.
﷯ I fältskytte skjuter man på mål på okända avstånd upp till 650 m, skytten bedömer själv avstånd och vindavdrift. Felbedömningar kan resultera i att du missar målet helt och hållet. Du har mellan 35 s upp till 1,5 m på dig att skjuta de 6 skott som man skjuter per station, poänggivande träffar räknas samman per station och summeras sedan som helhet för tävlingens stationer. I fältskytte finns två klasser, gevär och kikarklassen, s.k. kikarfältskytte. I kikarklassen är det tillåtet med kikarsikten.

Dynamiskt skytte