MEDLEMSKAPSANSÖKAN

Fyll i personuppgifter och eventuell erfarenhet av skytte. Vill man ansöka om medlemskap på annat sätt går det bra att kontakta oss via kontakt sidan.

Innan medlemskap godkänns ska ett utdrag ur belastningsregistret lämnas över till skjutledare eller medlem i styrelsen för DALA MP, begäran gör enskild själv från polisen. Detta skall lämnas i oöppnat kuvert och inom rimlig tid.

Länk till blanketter för utdrag ur belastningsregistret finns här till höger genom att klicka på polisens logotyp.